Termeni și condiții de utilizare a site-ului web

1. Termeni

Prin accesarea acestui site web, sunteți de acord să vă supuneți acestor Termeni și condiții de utilizare a site-ului web, legilor și reglementărilor aplicabile și respectării acestora. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre termenii și condițiile menționate, vă este interzis să utilizați sau să accesați acest site. Materialele conținute în acest site sunt protejate de legislația relevantă privind drepturile de autor și mărcile comerciale.

2. Licența de utilizare

 1. Este permisă descărcarea temporară a unui duplicat al materialelor (date sau programe) de pe site-ul Romania Casinos doar pentru uz individual și non-profesional. Acesta este doar un permis de licență și nu un schimb de titluri, iar în baza acestui permis nu puteți:

  modificați sau copiați materialele;
  folosiți materialele pentru orice utilizare comercială , sau pentru orice prezentare publică (de afaceri sau non-de afaceri);
  să încercați să decompilați sau să reconstruiți orice produs sau material conținut pe site-ul Romania Casinos;
  eliminați orice drepturi de autor sau alte documentații restrictive din materiale; sau
  să transferați materialele către altcineva sau chiar să “oglindiți” materialele pe alt server.
  Acest permis ar putea fi în consecință reziliat dacă nu respectați oricare dintre aceste limitări și poate fi încheiat de către Romania Casinos oricând consideră. După terminarea permisului sau atunci când permisul de vizualizare este reziliat, trebuie să distrugeți toate materialele descărcate aflate în proprietatea dumneavoastră, fie în format electronic sau tipărit.

3. Renunțare la răspundere

Materialele de pe site-ul Romania Casinos sunt oferite “așa cum sunt”. Romania Casinos nu oferă nici o garanție, comunicată sau sugerată, și astfel renunță și anulează orice alte garanții, inclusiv, fără impedimente, garanțiile sau stările deduse de vandabilitate, adecvare pentru un motiv specific, sau de non-încălcare a proprietății licențiate sau alte încălcări ale drepturilor. Mai mult, Romania Casinos nu garantează și nu face nici o declarație cu privire la precizia, rezultatele probabile sau calitatea neclintită a utilizării materialelor de pe site-ul său de internet sau, în general, identificarea cu astfel de materiale sau pe orice destinații conectate la acest site.

4. Constrângeri

În nicio ocazie, Romania Casinos sau furnizorii săi nu ar trebui să fie supuși pentru orice prejudicii (numărând, fără constrângere, prejudicii pentru pierderea de informații sau beneficii, sau din cauza interferențelor de afaceri,) care rezultă din utilizarea sau neputința de a utiliza materialele de pe pagina de internet a Romania Casinos, indiferent de posibilitatea ca Romania Casinos sau un agent aprobat de Romania Casinos să fi fost informat verbal sau în scris despre probabilitatea unor astfel de prejudicii. Deoarece câteva domenii de competență nu permit constrângeri asupra garanțiilor deduse, sau impedimente de obligație pentru prejudicii importante sau întâmplătoare, aceste limitări pot să nu facă diferența pentru dumneavoastră.

5. Modificări și erate

Materialele care apar pe site-ul Romania Casinos ar putea încorpora greșeli tipografice, sau fotografice. Romania Casinos nu garantează că oricare dintre materialele de pe site-ul său sunt exacte, finisate sau actuale. Romania Casinos poate lansa îmbunătățiri la materialele conținute pe site-ul său oricând fără notificare. România Casinos nu face, din nou, nici o dedicație pentru a actualiza materialele.

6. Link-uri

Romania Casinos nu a verificat majoritatea site-urilor web sau a link-urilor conectate la site-ul său și nu este responsabilă de substanța unei astfel de pagini web conectate. Încorporarea oricărei conexiuni nu presupune susținerea de către Romania Casinos a site-ului respectiv. Utilizarea oricărei astfel de pagini conectate se face pe riscul propriu al utilizatorului.

7. Modificări ale termenilor de utilizare a site-ului

Romania Casinos poate actualiza acești termeni de utilizare a site-ului său oricând și fără notificare. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord să vă supuneți la forma actuală a acestor Termeni și Condiții de utilizare.

8. Legea aplicabilă

Orice caz de identificare cu site-ul Romania Casinos ar trebui să fie administrat de legile țării din SUA Statul Romania Casinos fără a respecta disputarea prevederilor legale.

Termeni și condiții generale aplicabile utilizării unui site web.

Politica de confidențialitate

Confidențialitatea dvs. este esențială pentru noi. De asemenea, am elaborat această politică cu scopul final de a vă arăta cum colectăm, utilizăm, transmitem, dezvăluim și utilizăm datele individuale. Următoarele schițe ale politicii noastre de confidențialitate.

Înainte sau în momentul colectării informațiilor personale, vom identifica scopurile pentru care sunt colectate informațiile.
Vom colecta și utiliza datele individuale în mod singular în scopul de a satisface acele motive indicate de noi și pentru alte scopuri bune, cu excepția cazului în care obținem acordul persoanei în cauză sau în conformitate cu legea.
Vom păstra datele individuale doar atât timp cât este esențial pentru satisfacerea acestor motive.
Vom colecta datele individuale prin mijloace legale și rezonabile și, dacă este cazul, cu informarea sau acordul persoanei în cauză.
Informațiile personale trebuie să fie importante pentru motivele pentru care urmează să fie utilizate și, în măsura în care sunt esențiale pentru aceste motive, trebuie să fie exacte, finalizate și actualizate.
Vom proteja datele individuale prin scuturi de securitate împotriva incidentelor sau a efracției, precum și a accesului, divulgării, duplicării, utilizării sau modificării nepermise.
Vom oferi prompt clienților acces la politicile și procedurile noastre de administrare a datelor individuale.

Ne concentrăm să ne conducem activitatea în conformitate cu aceste standarde, cu scopul final specific de a garanta că confidențialitatea datelor individuale este securizată și menținută.